Läsän taimen merkintää

Tagging Lasakoski Brown Trout
syyskuu 11, 2011
The Flow Grows
syyskuu 16, 2011

Läsän taimen merkintää

Vesi 15,0 oC
Virtaama 10,0 m3/s

Sähkökalastusta Myllypurolla

Läsäkosken taimenkannan tilaa seurataan säännöllisesti. Etsimme sähkökalastusvälineillä lähinnä poikasia, jotka ovat kesän vanhoja. Ne ovat pituudeltaan 8-12cm. Niiden määrä lasketaan ja kirjataan. Ovat pahaset pieniä suuren luonnonvalinnan alkutaipaleilla. Niin pieniä, ettei niitä voi merkitä ankkurimerkillä. Toivottavasti säilyvät ainakin kerran kudulle. 3-5 vuotta haasteellista elämää.

Taimen saa tunnisteensa

”Sähkötyksen” yhteydessä saadaan myös isompia taimenia. Ne kaikki merkitään. Ankkurimerkki pistetään selkäevän ruotojen läpi ja sen numero-osa jää roikkumaan evän juureen. Merkki ei suuremmin häiritse kalaa, mutta sen avulla kerättävä tieto kertoo kalan vaelluksesta sekä kasvunopeudesta. Muitakin kaloja saadaan. Pääasiassa särkiä, mutta joukossa kivennuoliaisia ja simppuja. Jälkimmäisten määrä voi karkeasti kertoa taimenkannan tilasta. Paljon simppuja ja kivennuoliaisia niin sitä enemmän taimenia.

Kivennuoliainen kuuluu taimenen herkkuihin