Virtaamat ja kalastus Läsäkoskella

Taimenia kutee tänä vuonna enemmän
marraskuu 11, 2011
Läsäkoski kahluukielto alueet
marraskuu 19, 2011

Virtaamat ja kalastus Läsäkoskella

Vesi 2,4oC
Virtaama 14,3m3/s
Läsäkosken virtaama on vaihdellut vuoden 1942 niinkin pienestä lukemasta kuin 1,8m3/s aina 48m3/s asti. Tämä huippuvirtaama tapahtui 1924.
Nykyään virtaamat vaihtelevat karkeasti ottaen 4 m3/s ja 23m3/s  välillä mediaanin kulkiessa 8-23 m3/s välillä.
Kunnostuksessa pidettiin huoli siitä että kaloille on riittävästi, oikeistaan runsaasti, monttuja matalalla vedellä. Tämä varmistaa myös sen että olipa veden korkeus, tai toisin sanoen virtaama, mitä tahansa, niin se ei kovinkaan paljon vaikuta kalastukseen.  Toisin on monella muulla Keski-Suomen taimenkoskella kuten esim. Huopanalla, joissa veden laskun myötä kalat pakenevat järviin tai suvantoalueille. Silloin perhokalastaminen voi olla tosi turhauttavaa.
Läsäkosken Keskikoskilla vesi jakaantuu useampaan uomaan joten kalastamisen voisi sanoa olevan olosuhteiltaan laadukasta kun veden virtaama on yli 8m3/s
Silloin kun virtaama on välillä 16-20m3/s on kalastus erinomaista.
Alakoskilla virtaama ei suuremmin määrin vaikuta kalastamiseen, mutta virtaaman ollessa yli 15m3/s kahlaamisessa saa olla tarkkana. Alakoskien kahluureiteistä sanoisin että koskien ylitysreitit on syytä tuntea tosi hyvin kun virtaama on yli 15m3/s.
Kuupooli kun virtaama on 10m3/s
Kuupooli kun virtaama on 18m3/s