No Mutta Mitä Sieltä Löytyy?

Läsäskosken uudet kalastusjärjestelyt
marraskuu 25, 2013
Läsäkosken Talviperhoja 1
joulukuu 31, 2013

No Mutta Mitä Sieltä Löytyy?

Hyvänen aika sentään, sieltähän löytyy jälleen taimenen pesä. Aito Läsäkosken taimenen kutukuoppa. Kaikkihan sen tietää että Läsäkoskelta löytyy taimenen kutukuoppia, mutta kuinka paljon niitä on 2013.

IMG_0047

Puolitoista päivää pesien etsintää on kovaa puuhaa

Läsäkoskella toteutetaan ohjattua valikoivaa kalastusta. Kaikki villit, siis rasvaevälliset taimenet, tulee aina vapauttaa. Sama koskee myös mahdollisia rasvaeväleikattuja taimenia, joita silloin tällöin etsiytyy Puulan ja Rauhajärven järvi-istutuksista Läsäkoskeen. Oli rasvaevä leikattu tai ei tulee kaikki taimenet vapauttaa ettei tule tulkintavaikeuksia. Tätä voi kutsua ohjatuksi valikoivaksi kalastukseksi. Mainittakoon että Läsäkoskella noin yksi kahdestakymmenestä kalasta voi olla rasvaeväleikattu.

Syksyllä Kuninkaanväylän Niskakoskesta saatiin saaliiksi pari epeliä. Kaikki miettivät että mitä ne epelit sitten ovat. Minusta ne toistaiseksi ovat lohikaloja, mistä ei oikein saa selvää että mitä ne on. Kooltaan ne olivat noin 11 senttisiä eivätkä pituudeltaan sovi taimenen nollikasikäluokkaan. Eivät myöskään 1+ ikäluokkaan joka on pituudeltaan 14 sentin luokkaa. Olemukseltaan ja näöltään ne olivat kuin lohen poikasia. Ovatko ne ”järvärin” poikasia vai hybridejä, kuka tietää. Jos ne ovat ”järvärin” poikasia niin sitten nekin kuuluvat suojelun piiriin.

Harjus on ikävä kyllä vielä harvinainen Läsäkoskessa ja siksi sitäkään ei saa ottaa saaliiksi. Tältä osin työ jatkuu.

Kutua löytyy uusilta alueilta

Kutua löytyy uusilta alueilta

Tämä kaikki on ohjattua valikoivaa kalastusta joka suojelee Läsäkoskessa lisääntyviä ja eläviä kaloja. Saaliiksi voi sen sijaan käyttää hauet, säynävät, ahvenet ja lahnat jos niin haluaa.

Valikoivaa kalastusta on eri foorumeilla parjattu kovasti. Väitetään että vapautettuja kaloja löytyy kuolleena pitkin jokirantoja. Kalan käsittelyllä on toki suuri merkitys sen selviämiseen kamppailun rasituksista. Tässä kohtaa kannattaa kunnioittaa saalistaan erityisen huolellisesti ja hyvin.

Mitä tällä ohjatulla valikoivalla kalastuksella on Läsäkoskella saavutettu? Ainakin sillä on saavutettu lisääntyvien kalojen määrän kasvu. Kasvava kutupesien määrä kertoo valikoivan kalastajien vastustajille karua faktaa. Kutupesiä 41kpl/2011, 50kpl/2013 ja 78kpl/2013.

Kunnostuksen hienosäätö jatkuu. Vuosi vuodelta alamme ymmärtää paremmin mitä taimen vaatii kutuympäristöltään. Sen soveltamiseen panostetaan Läsäkoskella jatkossakin.

Muuten, 2014 luvat ovat jo myynnissä.

Tämä on kutukuoppa ja näitä me varotaan toukokuun loppuun asti

Tämä on kutukuoppa ja näitä me varotaan toukokuun loppuun asti

Well, but what do we have here?
Oh, my goodness, that’s trout nest again. A genuine Läsäkosken spawning pit of trout. Everybody knows that in Läsäkoski can be found trout spawning pits, but how many of them there are in 2013.

IMG_0047

In Läsäkoski is carried out controlled selective fishing. The entire wild, that means, trout having adipose fin, must always be released. The same also applies to any trout whether it was stocked in Lake Puula and Lake Rauhajärvi without adipose fin – which occasionally seeks itself to Läsäkoski.

If there was an adipose fin cut off or not all the salmonid fish must be released. That avoids possible problem of interpretation. This can be called guided selective fishing. Note that in Läsäkoski about one in twenty of the fish can be adipose fin removed.

This all is controlled selective fishing, rather than C&R fishing, that protects salmonid fish living and breeding in Läsäkoski. The catch of a pike, ide, perch and bream can be taken if you so wish.

Selective fishing has been very much maligned in various forums. It is alleged that the released fish are found dead along the river beaches. How to treat fish of course very is important. At this point, you should respect your prey very carefully and well.

What controlled selective fishing has achieved in Läsäkoski? At least it has achieved in increasing the number of fish growth. A growing number of spawning nests tells to selective fishing opponents the harsh facts. The number of spawning nests has increased steadily, 41 pc./2011, 50 pc./2012 and 78 pc./2013.

Fine-tuning of restoration continues. Year by year, we begin to understand better what trout requires about the environment when selecting the place where to spawn. This understanding is in focus and applied in Läsäkoski when fine-tuning potential places.

By the way, 2014 permits are for sale