Vuokrausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokralle antajan (toiminimi: Läsäkosken Kartano Oy, 2442964-5 ), myöhemmin “LKK ” ja vuokralle ottajan, myöhemmin “Vuokraaja” väliseen veneen tai muun oheishyödykkeen vuokrasopimukseen.

Sisällys

Vuokra-aika

Vuokrausjakso varataan sivustolla olevan varauskalenterin kautta. Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimuksen mukaisesti. 

Veneen käyttö, luovutus ja palautus

Veneen käyttö ja huolellisuus
Vuokraajan on huolehdittava veneestä ja noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä lakeja ja määräyksiä. Vuokraaja vastaa siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelyyn.

Veneen luovutus ja palautus
Vene luovutetaan vuokraajalle vuokra-ajan alkaessa Läsäkosken kartanolla tai sovitussa paikassa. Vene on palautettava vuokrasopimuksen mukaisesti siivottuna ja asiallisessa kunnossa sovittuna aikana sovittuun paikkaan.

Vuokraajan vastuut ja tarkastusvelvollisuus

Vuokraajan vastuut
Vuokraaja on vastuussa veneelle tai sen varusteille vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista ja on velvollinen korvaamaan kulut, myös vuokratulon menetyksestä aiheutuneet kulut, veneen saattamiseksi takaisin siihen kuntoon, jossa se on vuokraajalle luovutettaessa ollut.

Tarkastusvelvollisuus
Vuokraajan tulee vastaanottaessa tarkistaa veneen kunto ja ilmoittaa mahdollisista puutteista.

Korjaukset, huollot ja veneen hoito

Korjaukset ja huollot
Vuokraaja ei saa tehdä veneeseen omatoimisesti korjauksia tai huoltoja kysymättä omistajalta erikseen lupaa. Veneen normaalit tarkistukset, kuten öljyn ja jäähdytysnesteiden tarkistus, ovat sallittuja.

Veneen hoito
Vuokraajan vastuulla on huolehtia veneen normaaleista tarkastuksista ja siisteydestä vuokra-aikana.

Vakuutukset ja korvausvelvollisuus

Vakuutukset
Vene on vakuutettu vuokrauskäyttöön tarkoitetulla täyskaskovakuutuksella. Vakuutus kattaa meri-, telakointi- ja kuljetusvahingot, palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingot sekä vastuuvahingot.

Korvausvelvollisuus
Jos vakuutukseen joudutaan turvautumaan, vuokraaja sitoutuu yhteistyöhön vakuutusyhtiön kanssa vahingon selvittämiseksi.

Maksuehdot ja peruutukset

Maksuehdot
Vuokrahinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Maksu suoritetaan vuokra-ajan alussa.

Peruutusehdot
Peruutusmaksu on 30% tilauksen loppusummasta, jos peruutus tehdään 8 päivää tai enemmän ennen varauksen alkua. 7 päivää tai vähemmän ennen alkua peruutusmaksu on 100%.

LKK:n sekä vuokraajan oikeudet ja velvollisuudet

LKK:n velvollisuudet
LKK on velvollinen luovuttamaan veneen vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena, sekä antamaan riittävän opastuksen veneen käytöstä

Vuokraajan oikeudet sopimuksen purkamiseen
Vuokraajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos LKK rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Sopimuksen päättyminen ja riidanratkaisu

Sopimuksen päättäminen
Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.

Riidanratkaisu
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin, ja tarvittaessa asian voi saattaa kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi tai sopijapuolten kotipaikan käräjäoikeuteen.